Technické předpisy pro dragstery 2011. NEW – nová třída „Pro Street“ – NEW

Sportovní řády 2011 – dragster (pdf ZDE)

Úpravy sportovních řádů pro rok 2011

Po zkušenostech v letošním roce a vzhledem k množícím se různým výkladům v pojmech byly po dohodě s FMS AČR  pro rok 2011 ve sportovních řádech provedeny úpravy,které vedou k upřesnění,  lepšímu pochopení a jednotnému výkladu.

 

Třídy s časovým indexem byly upraveny a specifikovány jako třídy ET s časovým limitem stanoveným číslem v sekundách, který může být dle potřeby pro danou sezónu změněn. Časové limity jednotlivých ET tříd pro rok 2011 najdete v č. N028A.2.1.1 pro motocykly a v čl. N 028A.2.2.1 pro automobily.

 

Byl upraven systém bodování dle úprav řádů UEM.

 

VV SZM byla schválená nová třída „Pro Street„.

 

Všechny změny jsou vyznačeny „tučně“.

 

Technické předpisy 2011 – dragster (pdf ZDE )

 

Úpravy technických předpisů pro rok 2011

 

V Technických předpisech byly provedeny drobné úpravy vedoucí k upřesnění a lepšímu pochopení výkladu a zapracovány změny v návaznosti na Technické předpisy UEM a DMSB.Ve speciálních předpisech jednotlivých tříd jsou zapracovány technické předpisy pro novou třídu „Pro Street„.

 

Všechny změny jsou vyznačeny „tučně“

 

Národní Sportovní řády FMS AČR pro závody dragsterů 2011 ke stažení (pdf) ZDE

 

Technické předpiy FMS AČR pro dragstery 2011 ke stažení (pdf) ZDE.