Národní sportovní řády a technické předpisy pro třídy moto + auto dragster

Národní sportovní řády DRAGSTER pro rok 2015  

sportovni_rady_2015

Technické předpisy DRAGSTER moto pro rok 2015

technicke predpisy dragster moto

Technické předpisy DRAGSTER auto pro rok 2015

technicke predpisy dragster auto 2015